28 February 2021
MKBbenefits
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering

Doorlopende Annuleringskostenverzekering

Korte omschrijving

Deze verzekering dekt dat deel van de reissom, dat verschuldigd blijft als de reis- of huurovereenkomst wordt geannuleerd ten gevolge van een onvoorziene bijzondere omstandigheid, opgetreden tijdens de verzekeringsduur.

Ook gedekt is een afbrekingsvergoeding als de reis- of huurovereenkomst voortijdig wordt afgebroken door een gedekte omstandigheid.

Verdere specificatie

Als gedekte gebeurtenis geldt bijv. het plotseling overlijden van een verzekerde of een naast familielid daarvan. Ook het (ernstig) ziek worden van een verzekerde of van 1 van diens naaste familieleden is gedekt. De verzekeraar kan verlangen dat in dergelijke gevallen een overlijdensverklaring of een verklaring van de behandelend geneesheer wordt overgelegd.

Ook gedekt is het plotseling werkloos worden, het kopen van een eigen huis of een van belang zijnde schade die verzekerde lijdt (bijv. een afgebrand woonhuis). De verzekeringsduur vangt direct aan na het afsluiten van de verzekering en eindigt bij opzegging van de verzekerde met inachtneming van de opzegtermijn.

Doelgroep

Particuliere consumenten; per gezin kan 1 polis worden afgesloten.

Premie

Een doorlopende annuleringsverzekering wordt bijna altijd afgesloten in combinatie met een doorlopende reisverzekering. Een losse annuleringsverzekering is vaak een duurdere oplossing. Wanneer u naast een vakantie ook nog eens een keer een weekendje weg gaat bent u met een doorlopende verzekering voordeliger uit.

Bijzonderheden

De meeste verzekeringen kennen ook een vergoedingsregeling voor niet genoten vakantiedagen i.v.m. reisvertraging door vervoerstechnische redenen van boot, bus, trein of vliegtuig naar de vakantiebestemming.

Een annuleringskostenverzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een reisverzekering; mede daarom worden deze twee door consumenten wel met elkaar verward. Tussen beide verzekeringen bestaat echter geen overlap.