28 February 2021
MKBbenefits
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering


DownloadsDownloads Hypotheken

Werkgeversverklaring

Aanvullende Werkgeversverklaring Variabel Inkomen

Meerwerkspecificatieformulier

Rapport Renterisico van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) maart 2005

Uitleg verschillende Hypotheekvormen en combinaties

Echtscheiding en hypotheek

Gedragscode Hypothecaire FinancieringenDownloads Levensverzekeringen

GezondheidsverklaringDownloads voor Werkgevers

WIA, gesproken brochure over de wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen

Wat is er veranderd in de arbodienstverlening?

Loondoorbetaling bij ziekte, wat betekend dit voor de werkgever?

Algemene Voorwaarden Nederlandse Beurs-Goederenpolis 1991Downloads Diversen

Algemene Voorwaarden VVE Best. Aanspr. verzekering

Samenlevingsvormen, vormen van partnerschap

Dienstverleningsdoc. Hypotheek MKB Benefits

Dienstverleningsdoc. Risico MKB Benefits

Dienstverleningsdoc. Vermogen MKB Benefits

Dienstenwijzer MKB Benefits

Algemene-voorwaarden MKB BenefitsBIK code (KvK)

Regelmatig zal u als bedrijf of als werknemer van een bedrijf gevraagd worden naar de BIK code van de KvK. Uit ervaring weten wij dat de BIK code vaak niet bekend is.

Hier kunt u op een eenvoudige manier uw BIK code opzoeken.