28 February 2021
MKBbenefits
 Rechtsbijstand Bedrijven rechtsbijstandverzekering vergelijken MKB Das offerte

Rechtsbijstandverzekering vergelijken; ZZP´ers

Rechtsbijstandverzekering vergelijken

Kijk eens naar uw huidige rechtsbijstandverzekering en vergelijk deze met de door ons aangeboden Rechtsbijstandverzekering Bedrijven ZZP.

De DAS Rechtsbijstand levert juridische diensten aan MKB ondernemers, ZZP´ers bedrijven en particulieren. Met 450 juristen heeft de DAS rechtsbijstand voor ieder geschil een specialist in huis.

Wilt u zeker zijn van juridische hulp en incassoservice, zonder hoge kosten? Kies dan als bedrijf, eenmanszaak voor de DAS rechtsbijstandverzekering voor ZZP´ers.

U kunt er nu voor zorgen dat een juridisch geschil u zakelijk nooit de kop gaat kosten. Schakel dan gewoon via MKB Benefits de jurist van de DAS rechtbijstand in, die vecht voor uw belangen. Zo houdt u de handen vrij voor uw opdrachten en uw klanten. Met de rechtsbijstandverzekering voor ZZP´ers staat u er niet alleen voor.

Als zelfstandige ondernemer zonder personeel heeft u al voldoende om handen bij het runnen van uw bedrijf. Op een juridisch conflict zit u niet te wachten. Maar wat doet u als uw klant weigert te betalen, omdat ´niet is geleverd wat is afgesproken´. Of erger; u krijgt een claim voor uw kiezen. Door een virus van uw USB-stick ligt het hele netwerk bij uw opdrachtgever plat.

Wilt u zeker zijn van juridische hulp en incassoservice, zonder hoge kosten? Kies dan voor DAS rechtsbijstand voor ZZP´ers via MKB Benefits.

Voor productvoorwaarden klik op voorwaarden.


Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven (juridische bijstand)

 rechtsbijstandverzekering bedrijven rechtsbijstand zzp rechtsbijstandverzekering vergelijken Aanvraag Offerte Rechtsbijstandverzekering Bedrijven (met 20% korting)

Rechtsbijstand bedrijven verzekering Korte omschrijving

De rechtsbijstandverzekering bedrijven biedt het bedrijf, het MKB, de ondernemer, de zelfstandige en ZZP´ers bijstand bij juridische problemen, met inbegrip van juridisch advies en vergoeding van advocaten- en proceskosten (onbeperkt). De meeste rechtbijstand verzekeringen bieden een algemene dekking die kan worden uitgebreid met specifieke aanvullende dekkingsrubrieken. Zo kan een rechtsbijstandverzekering / polis op maat worden gemaakt. In de praktijk geldt de dekking voor problemen op het gebied van:

Op hiervoor niet genoemde rechtsterreinen kan vaak wel advies bij de verzekeraar worden ingewonnen. De dekking voor contracts-rechtsbijstand (overeenkomstenrecht) kent veelal beperkingen, met name voor problemen met afnemers van goederen en diensten.


Rechtsbijstand bedrijven Verdere Specificatie

De rechtbijstand bedrijven geldt alleen voor de in de polis omschreven verzekerde activiteiten. Rechtsbijstand met betrekking tot motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen is meestal niet standaard in de dekking opgenomen, beperkt verzekerd of aanvullend te verzekeren. Faillissement, fiscaalrechtelijke conflicten, en geschillen over vermogensbeheer en incassovorderingen zijn veelal uitgesloten op de rechtsbijstandverzekering bedrijven. De rechtsbijstandverzekering polis kent een wachttijd (meestal drie maanden). Lopende zaken of juridische geschillen die in de lucht hangen, vallen daarmee buiten de dekking. De wachttijd geldt niet voor het verhalen van schade en voor overeenkomsten die zijn gesloten na het aangaan van de rechtsbijstandsverzekering. Verzekerde bedrijven zijn in beginsel vrij in hun keuze van advocaat.


Rechtsbijstand bedrijven Doelgroep

Kandidaten voor een bedrijfs-rechtsbijstandverzekering zijn het MKB (midden- en kleinbedrijf), medici, paramedici, agrariers, gemeentes, verenigingen (van eigenaren) en stichtingen. Zeer grote bedrijven hebben meestal minder behoefte aan een bedrijfs-rechtbijstandverzekering, omdat zij een eigen juridische afdeling of regelmatige contacten hebben met een advocatenkantoor.


Rechtsbijstandverzekering bedrijven Premie

De premie wordt opgebouwd aan de hand van een aantal kerngegevens van het bedrijf, zoals de omzet en het aantal werknemers. Daarnaast zijn de bedrijfstak, de kwaliteit van het bedrijf en de mee te verzekeren extra dekkingen van invloed op de premie.


Rechtsbijstand bedrijven verzekering Bijzonderheden

Specifieke rechtsbijstand dekkingen worden op afzonderlijke polissen gesloten, maar ook in combinatie met elkaar op een rechtsbijstandverzekering. Zo zijn er de bedrijfs-/gezinscombinatie, de bedrijfs-/motorrijtuig-combinatie en andere combinaties rechtsbijstandverzekering mogelijk. De bedrijfs-/gezinscombinatie wordt vooral gesloten door het mkb, kleine bedrijven en beoefenaren van vrije beroepen. Daarnaast is er een speciale bedrijfs-/gezinscombinatie van de rechtsbijstandverzekering voor agrariers, medische beroepen en voor eigenaren van binnenvaartschepen.


Rechtsbijstandverzekering Vergelijken

Kijk eens naar uw huidige rechtsbijstandverzekering en vergelijk deze met een van de door ons aangeboden Rechtsbijstandverzekering, Bedrijven, ZZP of particulieren.

rechtsbijstandverzekering