28 February 2021
MKBbenefits
 Rechtsbijstand Bedrijven rechtsbijstandverzekering vergelijken MKB Das offerte

Voor een rechtsbijstandverzekering voor bedrijven klik op Rechtsbijstandverzekering Bedrijven, Ondernemers en ZZP´ers


Rechtsbijstandverzekering ParticulierenRechtsbijstandverzekering Korte omschrijving

Deze rechtbijstandverzekering dekt juridische hulp in natura bij een gedekte gebeurtenis in particuliere hoedanigheid. Wel moet het om een redelijk financieel belang gaan. Voorzover deskundigen/specialisten moeten worden ingeschakeld (advocaten, experts, accountants) zijn die kosten (externe kosten) ook gedekt, evenals gerechts- en griffiekosten en kostenveroordelingen voor door een tegenpartij gemaakte kosten.

Rechtsbijstand Verdere Specificatie

Het moet gaan om voorvallen die bij het sluiten van de rechtsbijstandverzekering redelijkerwijs niet te verwachten waren. Alle gezinsleden gelden als verzekerden, ook in hun hoedanigheid als eigenaar van een motorrijtuig. Uitgesloten op de rechtsbijstand zijn (doorgaans): echtscheiding, fiscale kwesties, geschillen die voortvloeien uit betaalde activiteiten en (bij motorrijtuigrechtsbijstand) het niet hebben van een rijbewijs. Arbeidsrechtelijke conflicten zijn wel gedekt als de verzekerde werknemer is.

Rechtsbijstandverzekering Doelgroep

Particulieren

Rechtsbijstandverzekering Premie

Een vast bedrag per jaar, varierend van rond de € 50 voor een beperkte rechtsbijstand dekking tot rond de € 165 voor een uitgebreide rechtsbijstand dekking.

Rechtsbijstand Bijzonderheden

Externe kosten zijn soms gemaximeerd gedekt op de rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekering wordt vaak door deskundigen in dienst bij een onafhankelijke rechtspersoon verleend. De meeste rechtbijstand polissen bevatten een geschillenregeling, waarbij de verzekerde door een onafhankelijk advocaat kan laten toetsen of de beslissing van de rechtshulpverlener om een zaak niet in behandeling te nemen omdat die zaak kansloos wordt geacht terecht is.