28 February 2021
MKBbenefits
 Internetspaarrekening is sparen een spaarrekening met de hoogste rente

Gratis Internetbankieren, geen (pas)kosten, maar wel een spaarrekening met een hoge rente!

Met onze internet spaarrekening van Argenta Bank kunt u gratis internetbankieren, hebt u geen kosten maar wel een hoge spaarrente!

Hoge spaarrente!

Internetspaarrekening met een hoge rente!

Een hoge rente op uw spaargeld, en dit zonder minimale inleg! Tevens een gratis bankpas bij de bankrekening;

- Uw betalingen voortaan snel en veilig regelen via internet
- Een internetaansluiting volstaat
- Geen kosten
- Gratis Bankpas
- Gratis Pinnen (ook in het buitenland) en Chippen
- Dagvaluta
- Creditrente van 0,5 procent op de betaalrekening

Internetspaarrekening

Afsluiten of meer informatie;
klik hier

 Internetspaarrekening is sparen een spaarrekening met de hoogste rente

Positie van Argenta Spaarbank

Argenta heeft een zeer stevige positie en specifieke strategie:
1. Argenta beschikt over een sterke liquiditeit en solvabiliteit. De groep heeft een sterke liquiditeitspositie doordat Argenta veel meer deposito?s van particuliere klanten heeft dan dat er leningen worden toegestaan. Hierdoor is de groep totaal onafhankelijk van de geld- en kapitaalmarkt . Argenta beschikt over een voorraad liquiditeiten die een veelvoud is van de door Nederlandse klanten aangehouden deposito´s.
2. Argenta is stevig verankerd met stabiel aandeelhouderschap. Argenta is niet beursgenoteerd. De familiale aandeelhouders denken op lange termijn. Ze achten groei, solvabiliteit en onafhankelijkheid belangrijker dan korte termijn winsten.
3.Specifieke strategie Argenta richt zich uitsluitend tot particuliere cliënten voor het aantrekken van spaardeposito?s en verschaffen van hypotheken in België en Nederland.
4.Argenta heeft een conservatief risicobeleid. Argenta past zeer strenge kredietwaardigheidscriteria toe in het kader van haar kredietpolitiek en de keuze van haar beleggingen. Argenta belegt niet in aandelen of rommelhypotheken.
5.Door een beslissing van de Belgische regering op 7 oktober jl. zijn ook de spaartegoeden die Nederlandse klanten bij Argenta Spaarbank NV aanhouden gegarandeerd tot 100.000 EUR.
6. Argenta Spaarbank NV opereert in Nederland via een Bijkantoor. Sinds mei 2008 vielen de spaartegoeden van Nederlandse klanten deels onder de Belgische en deels onder de Nederlandse depositogarantieregeling. Met de beslissingen van de Belgische en Nederlandse regering om de bescherming te verhogen tot 100.000 EUR komt deze regeling te vervallen en vallen alle tegoeden onder de Belgische regeling.