28 February 2021
MKBbenefits
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering

WGA-Gat verzekering

Waar heeft u als werkgever mee te maken?

Door de invoering van de WIA per 1 januari 2006 krijgen arbeidsongeschikte werknemers die hun restverdiencapaciteit voor minder dan 50 procent benutten met een enorme inkomensterugval te maken. Zij krijgen namelijk een vervolguitkering die bijzonder laag uitvalt.

U kunt voor een inkomensaanvulling voor deze groep medewerkers zorgen, door het sluiten van een WGA-Gat verzekering.

Voordelen van de WGA-Gat verzekering:

De verzekering biedt de niet duurzaam gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer inkomenszekerheid door een aanvulling tot 70 procent van het arbeidsongeschiktheidsdeel van zijn oude (gemaximeerde) inkomen.

Omdat de WIA met name het benutten van restverdiencapaciteit stimuleert, vallen werknemers die hun restverdiencapaciteit niet voldoende benutten tussen wal en schip ; door het sluiten van de WGA-Gat verzekering zorgt u voor een inkomensaanvulling voor deze groep werknemers.

Begeleiding van de zieke werknemer en reintegratie van de werknemer in het arbeidsproces.