28 February 2021
MKBbenefits
 WGA verzekering of een wgaverzekering eigen risico. De WAO is vervangen door de WGA. Ipv van het UWV kunt u per 1 juli 2007 uittreden. U moet dan voor 31 maart 2007 verzoek tot uittreden indienen bij de Belastingdienst.

WGA-verzekering Eigen Risico per 01-01-2009

Wie wil er nu geen geld besparen door eigen risico drager te worden

Per 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Een gevolg hiervan is dat u vanaf 2007 het WGA-risico niet meer verplicht bij het UWV dient te verzekeren. Ieder bedrijf met personeel is standaard via het UWV verzekerd. Vanaf 1 januari 2006 beslist u dus zelf waar u het WGA risico verzekerd. Doet u niets dan blijft u bij het UWV.

U kunt het ´zelf´ dragen door uit het publieke bestel (UWV) te treden en dit risico onder te brengen bij een verzekeraar. WGA-eigenrisicodrager worden, betekent dat u ervoor kiest om het niet langer bij het UWV verzekerd te houden, maar dat u zelf een verzekering afsluit.

Per 1 januari 2006 had u de 1e mogelijkheid om WGA eigen risico drager te worden. Uw aanvraag tot WGA eigen risico drager diende in dat geval voor 29 december 2005 bij het UWV te zijn ingediend.

Nieuwe kans WGA verzekering Eigen risico (om eigen risico drager te worden), reageer z.s.m.!!

Actie:
WGA-verzekering Eigen Risico

Heeft u nog niets geregeld, dan krijgt u een nieuwe kans. U dient voor 23 september 2008 te reageren.

Het WGA eigen risico dragen kan voor u mogelijk zijn vanaf 1 januari 2009. U dient dit drie maanden van tevoren, dus voor 1 oktober 2008 aan te vragen bij de Belastingdienst. Wij doen het verzoek voor u bij de belastingdienst mits u voor 23 september 2008 onderstaand formulier ingevuld en ondertekend aan ons verzend.

Wanneer u uittreed heeft u niet meer met het UWV te maken. Daarnaast kunnen wij u een premiegarantie bieden voor de WGA Verzekering (polis) gedurende de gehele contractsperiode, de hoogte van uw premie staat dus vast.

Het inlooprisico is gratis meeverzekerd. Werknemers die tussen 1 oktober 2008 en 1 janauri 2009 ziek worden vallen gewoon onder de dekking. Mochten werknemers onverhoopt na 2 jaar ziekte in de WGA teriechtkomen, dan worden de uitkeringslasten betaald door de WGA Verzekering.

De voordelen van onze WGA verzekering Eigen Risico:

Als werkgever bespaart u op de WGA-premie. De premie van de WGA verzekering Eigen Risico is bijna altijd lager en stabieler dan bij het UWV.

MKB Benefits regelt het uittreden. De administratieve handelingen waarmee uittreden samen gaat, wordt door MKB Benefits volledig uit uw handen genomen.

Professionele reintegratie. Een werkgever kan altijd te maken krijgen met arbeidsongeschikte werknemers. Een werkgever is er bij gebaat om arbeidsongeschikte werknemers weer zo snel mogelijk aan de slag krijgen. Expertise en een proactieve aanpak vergroten de kans op een succesvol reintegratietraject.

Inlooprisico gratis meeverzekerd. Werknemers die na 1 oktober 2008 (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden, zijn meeverzekerd

Werkgevers login via internet. Werkgevers hebben de mogelijkheid om de jaarlijkse salarisaanpassing van hun Collectieve WGA-verzekering Eigen Risico zelf elektronisch aan te leveren.

Werkgeverslasten zijn meeverzekerd. Een uitkering zal met dit percentage worden verhoogd.

WGA Verzekering: Financieel voordeel ten opzichte van het UWV, hieronder een voorbeeld

Voorbeeld Bedrijf heeft 6 werknemer met een loonsom van 250.000, geen werknemers met een WGA uitkering en de UWV premie is 0,40 procent

Een werknemer wordt ziek en beland in de WGA. Het volgende gebeurt met de UWV premie; De WGA uitkeringslasten zijn 20.000 euro. Door deze lasten wordt de UWV premie 2,1 procent!

Voorbeeld bedrijf betaalt dan 2,1 procent van 250.000 = 5.250,00 euro

Heeft het voorbeeld bedrijf echter een WGA verzekering eigen risico dan heeft deze zieke werknemer geen invloed op de premie.

Het premie percentage blijft 0,35 procent, wat betekend dat het voorbeeldbedrijf 875,00 euro betaalt.

Een besparing door de WGA Verzekering van maar liefst 4.375,00 euro!!

Wilt u ook geld besparen en het WGA eigen risico verzekeren met een WGA Verzekering? Download onderstaand aanvraagformulier:

 WGA verzekering of een wgaverzekering eigen risico. De WAO is vervangen door de WGA. Ipv van het UWV kunt u per 1 juli 2007 uittreden. U moet dan voor 31 maart 2007 verzoek tot uittreden indienen bij de Belastingdienst. Aanvraag en premie formulier WGA verzekering

Heeft u al een offerte in huis? Stuur dan een kopie en u ontvangt een zeer concurrerend voorstel!

Samenvattend:
Waarom kiest u (naast het premievoordeel) voor een Verzekeraar ipv het UWV?

Nadeel van een Verzekeraar:
U heeft een zieke werknemer(s) in dienst met de eerste ziektedag voor 1 januari 2008 (of ex-werknemers met een WGA uitkering) dan is het niet altijd verstandig om uit te treden. Deze zieke werknemer(s) valt niet altijd onder de dekking van de nieuwe verzekeraar en het UWV heeft geen uitlooprisico.

U wilt het WGA eigen risico verzekeren met een WGA Verzekering? Download onderstaand aanvraagformulier:

 WGA verzekering of een wgaverzekering eigen risico. De WAO is vervangen door de WGA. Ipv van het UWV kunt u per 1 juli 2007 uittreden. U moet dan voor 31 maart 2007 verzoek tot uittreden indienen bij de Belastingdienst. Aanvraag en premie formulier WGA verzekering

WGA Verzekering