28 February 2021
MKBbenefits
 WIA Verzekering Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WAO

WIA Verzekering

WIA Verzekering, waarom? Wat is de WIA?

Luister hier naar een gesproken brochure WIA (klik om te openen)

Sinds 1 januari 2006 (formeel 29 december 2005) is de WAO vervangen door de WIA, de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Bij de WIA staat werken naar vermogen centraal. Ofwel: Het gaat niet om wat je niet meer kan, maar om wat je nog wel kan.

De nieuwe regels gelden alleen voor mensen die op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden. Wie al een WAO, WAZ- of WAJONG-uitkering heeft, valt niet onder de WIA.

De WIA bestaat uit twee onderdelen:Waarom een WIA Verzekering (Vaste Aanvulling AOV)?

Waar heeft u als werkgever mee te maken?

Door de invoering van de WIA per 1 januari 2006 kunnen arbeidsongeschikte werknemers met een enorme inkomensterugval te maken krijgen.

U, als werkgever, kunt voor een inkomensaanvulling voor deze groep medewerkers zorgen door het sluiten van een collectieve WIA Verzekering (Vaste Aanvulling AOV).

U biedt uw werknemers met de WIA Verzekering (Vaste Aanvulling AOV) inkomenszekerheid in periodes dat het tegenzit. De WIA Verzekering (Vaste Aanvulling AOV) is dan ook een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde.

Met de collectieve WIA Verzekering Vaste Aanvulling AOV kunnen werkgevers naar keuze; 10, 15 of 20 procent van het salaris van de werknemer verzekeren.

Naargelang de mate van arbeidsongeschiktheid wordt 50 procent van het verzekerde bedrag (bij 35 tot 55 procent arbeidsongeschikt) of 100 procent van het verzekerde bedrag uitgekeerd (bij 55 procent of meer arbeidsongeschikt).

De verzekeringsuitkering geldt ongeacht welke WIA-uitkering de werknemer krijgt. Het geldt dus voor zowel de IVA-uitkering, WGA- loongerelateerde uitkering als voor de WGA-loonaanvulling en de vervolguitkering.

Stel dat u...., wat zijn de gevolgen? Maak een rekenvoorbeeld van uw inkomensterugval Klik hier voor een voorbeeld berekening

 WIA Verzekering Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WAO